Curator, scenografi- och utställningsproduktion

Jöran Österman har under det senaste decenniet medverkat och producerat ett fyrtiotal utställningar av skilda karaktärer, såväl som inom konst som övriga visuella produktioner. Här representerade av ett urval.